DANH MỤC SẢN PHẨM

thông tin liên hệ
Ông Trần Văn Phú
Giám Đốc
0988 480 128 - 0914 019 859

Cơ quan
- 04.321 23 213

Nưa Konjac và sản phẩm

Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
Bún nưa
bún nưa đóng hộp
bún nưa đóng hộp
Nưa Konjac
Nưa Konjac
Nưa konjac
Nưa konjac
Nưa konjac
Nưa konjac

Nhựa cánh kiến trắng

Dung dịch lỏng nhự Benzoin
Dung dịch lỏng nhự Benzoin
Dung dịch lỏng nhự Benzoin
Dung dịch lỏng nhự Benzoin
Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng
Nhựa cánh kiến trắng

Nhựa cánh kiến đỏ

Nhựa cánh kiến
Nhựa cánh kiến
Nhựa cánh kiến đỏ
Nhựa cánh kiến đỏ
Nhựa cánh kiến đỏ
Nhựa cánh kiến đỏ
Nhựa cánh kiến đỏ
Nhựa cánh kiến đỏ

Cà leo gai

Cà leo gai
Cà leo gai
Cà leo gai
Cà leo gai
Cà leo gai
Cà leo gai
Cà gai leo
Cà gai leo

Thảo dược

Địa liền tươi
Địa liền tươi
Địa liền tươi
Địa liền tươi
Địa liền khô
Địa liền khô
Địa liền khô
Địa liền khô

Giảo cổ lam

Giảo cổ lam
Giảo cổ lam
Giảo cổ lam
Giảo cổ lam
Giảo cổ lam
Giảo cổ lam
Giảo Cổ Lam
Giảo Cổ Lam

Ngưu bàng

Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng
Ngưu bàng

Thiên niên kiện

Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện
Thiên niên kiện

Nghệ

Nghệ
Nghệ
Nghệ
Nghệ
Nghệ
Nghệ
Nghệ đen
Nghệ đen

Gừng

Gừng Củ
Gừng Củ
Gừng Củ
Gừng Củ
Gừng đen
Gừng đen
Gừng đen
Gừng đen